Wet waardering onroerende zaken

AVT heeft uitgebreide ervaring met de ondersteuning van lokale overheden en belastingsamenwerkingsverbanden op het gebied van taxaties. Meestal vindt de (her)waardering plaats met behulp van waarderingsmodellen (modelmatige taxaties). Het merendeel van de uitkomsten bevindt zich tegenwoordig op een marktconform niveau. Controle blijft echter altijd noodzakelijk. Bezwaarschriften die hieruit voortvloeien omdat een waardebeschikking nu eenmaal vatbaar is voor een schriftelijk bezwaar, betekent vaak een extra piekmoment qua werkbelasting bij gemeenten. AVT kan u hierbij ontzorgen. Hiernaast wordt door ons regelmatig de permanente marktanalyse met betrekking tot transacties uitgevoerd. Is een verkoopprijs wel of niet marktconform tot stand gekomen en is deze wel of niet geschikt als onderbouwing, dat is hierbij de vraag. Er is kennis en ervaring 'in huis' met betrekking tot meerdere waarderingssoftware, woz processen en optimalisering hiervan, informele bezwaarafhandeling en mediation. 

Aangezien de WOZ waarde door particulieren en/of bedrijven/instanties vaak wordt geassocieerd met het betalen van belasting, is er nogal eens sprake van een spanningsveld tussen bijvoorbeeld een gemeente en een belastingplichtige/belanghebbende. In voorkomende gevallen is er sprake van emotie zoals boosheid, onbegrip of teleurstelling. Belangrijk hierbij is het zich kunnen verplaatsen in de verschillende partijen en de belangen onderling. Sleutelwoord in dit speelveld is dat men zich ‘verbindend’ kan opstellen en hierbij de verschillende belangen niet uit het oog verliest. Waar nodig kan een extra uitleg over het tot stand komen van een woz waarde soms uitkomst bieden. Hier bestaan nogal eens misverstanden over. Van belang blijft echter altijd dat een taxatiewaarde zo goed mogelijk onderbouwd moet zijn.


'Investeer uw geld in belastingen: die stijgen namelijk altijd'

Adelaar Vastgoed Taxaties
Willem Landréstraat 19
7425HC  DEVENTER
06 - 43 55 04 29

info@adelaarvastgoedtaxaties.nl
www.adelaarvastgoedtaxaties.nl